به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت، سرمایه گذاران و صاحبین صنایع مستقر در شهرک های صنعتی می توانند از طریق اعمال نرخ صفر مالیاتی معافیت کسب نمایند.

تصاویر مربوط به نامه های این معافیت در فایل ذیل در اختیار صاحبین صنایع قرار گرفته است.

معافیت مالیاتی

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version