به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت، اطلاعات بیشتر در خصوص بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص ملاک مورد محاسبه قرار گرفتن اظهارنامه بجای برگ تشخیص مالیاتی و ملحوظ نمودن اظهارنامه و صورتهای مالی تسلیمی با اولویت قطعی نمودن مالیات بر اساس اظهارنامه تسلیمی و خودداری از صدور برگ تشخیص مالیاتی در فایل ذیل آمده است:

اطلاع رسانی بخشنامه امور مالیاتی جدید

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version