به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت، مجامع عمومی عادی، عادی بطور فوق العاده و فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت با تلاوت آیات قرآن کریم و پخش سرود ملی آغاز گردید.

در این مراسم ابتدا حسین اورامانی مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک در خصوص عملکرد شرکت گزارش کامل و مدونی ارائه نمود سپس مجامع عادی سالیانه آغاز گردید که  بعلت آماده نبودن صورتهای  مالی شرکت، بازرس زمان بیشتری را جهت رسیدگی نیاز داشت که با تصویب مجمع حداکثر تا ۳۱/۰۴/۹۶  به تعویق افتاد.

در مجمع عمومی فوق العاده شرکت خدماتی در خصوص اساسنامه پیشنهادی شرکت شهرکهای صنعتی ایران، بحث و تبادل نظر صورت گرفت و نظرات و آراء حاضرین جمع آوری و جهت ارسال به شرکت شهرکهای صنعتی ایران آماده گردید.

در ادامه مراسم  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت برگزار گردید که با توجه به استعفای تعدادی از اعضای هیئت_مدیره، جهت جبران کسری و تکمیل اعضاء رأی گیری صورت گرفت .

در پایان پس از شمارش آراء به ترتیب شرکت هاگ انداز به نمایندگی آقای محمدعلی باهری بعنوان عضو اصلی و آقایان مهدی پیری و فرج شریفی بعنوان اعضاء علی البدل توسط مجمع عمومی انتخاب شدند.

در انتهای مراسم مرتضی شیخ مدیر شهرک صنعتی پایتخت در خصوص وضعیت فعلی شهرک مسائلی را مطرح نمود و در خصوص آلایندگی برخی صنایع هشدار داد.

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version