بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت سهامی خاص دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  که در ساعت ۱۰ صبح  مورخ  ۲۸/۱۱/۱۳۹۸   به آدرس پاکدشت، کیلومتر ۴۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی پایتخت، سالن آمفی تئاتر ساختمان کسب و کار و فناوری دارای کدپستی ۳۵۹۵۱۸۴۳۹۲  و مجمع عمومی فوق العاده که در ساعت ۱۱ صبح مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ به آدرس پاکدشت، کیلومتر ۴۵ جاده خاوران، شهرک صنعتی پایتخت، سالن آمفی تئاتر ساختمان کسب و کار و فناوری دارای کدپستی ۳۵۹۵۱۸۴۳۹۲ تشکیل می گردد، حضور بهم رسانید.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  :

۱-بررسی و تصویب بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۹

۲-سایر تصمیماتی که از وظایف عمومی عادی بطور فوق العاده  می باشد.

دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده  :

۱-بررسی و تصویب اساسنامه جدید پیشنهادی شرکت شهرکهای صنعتی ایران

۲- افزایش سرمایه

۳- سایر تصمیماتی که از وظایف عمومی فوق العاده می باشد.

 

هیئت مدیره شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version