به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت به نقل از مرکز آمار ایران، گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات مربوط به بهار ١٣٩٧ را منتشر کرد که بر اساس آن، شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات مشتمل بر هشت بخش است که عبارتند از «تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی»، «هتل و رستوران»، «حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات»، «واسطه گریهای مالی (بیمه)»، «مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار»، «آموزش»، «بهداشت و مددکاری اجتماعی» و «سایر فعالیتهای خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی». گزارش شاخص قیمت تولید کننده بخش­های خدمات به صورت فصلی و سالانه منتشر می­‌شود.

١-    شاخص کل قیمت تولید کننده بخش­های خدمات (بر مبنای ١٠٠=١٣٩٠) در فصل بهار ١٣٩٧ برابر است با ٢۶٢.٣ که نسبت به فصل قبل۴.۶ درصد افزایش یافته است.

٢-    تغییرات شاخص بخش­های خدمات نیز به شرح ذیل است:

–       شاخص گروه «خدمات تعمیر وسایل نقلیه موتوری، موتور سیکلت و کالاهای شخصی و خانگی» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣١٠.٧ ، که نسبت به فصل قبل ٣.٧ درصد افزایش یافته است.

–       شاخص گروه «خدمات هتل و رستوران» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣۴٢.١  که نسبت به فصل قبل٣.٧ درصد افزایش یافته است.

–       شاخص گروه «خدمات حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٩٣.٢ که نسبت به فصل قبل ٩.٣ درصد افزایش یافته است.

–       شاخص گروه «خدمات واسطه گری‌های مالی (بیمه)» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٧٨ که نسبت به فصل ١٠.٣ درصد افزایش یافته است.

–       شاخص گروه «خدمات مستغلات، اجاره و فعالیت های کسب و کار» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٠۴.۶  که نسبت به فصل قبل ٢.۴درصد افزایش یافته است.

–       شاخص گروه «خدمات آموزش» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢۶١,۶  که نسبت به فصل قبل ٠.٣ درصد افزایش یافته است.

–        شاخص گروه «خدمات بهداشت و مددکاری اجتماعی» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٣٨۴.٢  که نسبت به فصل قبل ١.۴ درصد افزایش یافته است.

–       شاخص گروه «خدمات سایر فعالیت­های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» در فصل بهار ١٣٩٧برابر است با ٢٨٨.٨  که نسبت به فصل ۵.١ درصد افزایش یافته است.

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version