به گزارش روابط عمومی شرکت خدماتی شهرک صنعتی پایتخت، مهندس شاهپور قنبری مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان تهران صبح دوشنبه اول آبان ماه به همراه تعدادی از معاونین و مدیران شرکت از شهرک صنعتی پایتخت بازدید بعمل آوردند.

مهندس قنبری در ابتدای از تصفیه خانه و سطح شهرک صنعتی پایتخت بازدید بعمل آورد و در ادامه با مدیر شهرک و هیئت مدیره شرکت خدماتی دیدار به بحث و تبادل نظر پرداخت.

در این نشست مهندس شیخ مدیر شهرک صنعتی پایتخت در خصوص مشکلات شهرک مسائلی را مطرح نمودند و در ادامه سیروس کوهی رئیس هیئت مدیره شرکت خدماتی به بیان مسائل و مشکلات مربوط به شرکت پرداخت.

در پایان این نشست مهندس قنبری در خصوص رفع موانع و مشکلات شهرک قول های مساعدی داده و بیان کردند از هرگونه کمک درخصوص بهبود اوضاع شهرک کوتاهی نخواهند کرد.

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version