طی احکام جداگانه ای  از سوی معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت،  علیرضا  جعفری به عنوان مشاور معاون وزیر ومدیر مناطق ویژه اقتصادی  و عباس نظامی به عنوان مدیر امور مجامع سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی ؛ علی یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران  ضمن تقدیر از زحمات  حامد قادر مرزی در متن حکم مدیرمناطق ویژه اقتصادی  بر فعال سازی مناطق ویژه اقتصادی  تابعه سازمان با همکاری معاونت ها ومدیریت های سازمان وشرکت های تابعه و پیگیری مستمر مسائل و مشکلات  این مناطق و همچنین تسریع در آماده سازی  مناطق و واگذاری وفراهم نمودن امکان شروع سرمایه گذاری های صنعتی مورد  تاکید قرار گرفت.

همچنین در حکمی که از سوی معاون وزیر صنعت ، معدن وتجارت  در حوزه مدیر امور مجامع سازمان صادرشد ، ضمن تقدیر از زحمات سید داود حیدری  بر پیگیری تکالیف مجامع  و ارائه گزارش های فصلی ، گزارش های تحلیلی  از وضعیت شرکت های استانی تابعه، پیگیری و دریافت صورتجلسات مجامع شرکت های خدماتی وتهیه گزارش های مورد نیاز مورد تاکید قرار گرفت.

 

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version