نام ناحیه صنعتی سال تاسیس اراضی در اختیار (هکتار)
کل فاز عملیاتی زمین صنعتی واگذار شده
آئینه ورزان – دماوند ۱۳۶۹ ۳۰ ۳۰ ۲۸ ۱۴٫۴۶
شهید ملا آقایی ورامین ۵۰ ۲۶ ۱۷ ۹٫۶۹
بیجین ری ۱۳۷۵ ۳۰ ۳۰ ۲۵ ۱۲٫۷۹
کتالان-فیروزکوه ۱۳۷۳ ۲۰ ۲۰ ۱۱٫۵ ۰
دهک – شهریار ۱۳۸۴ ۵۰ ۵۰ ۲۷٫۵ ۱۶٫۰۵
جمع کل ۱۸۰ ۱۵۶ ۱۰۹ ۵۲٫۹۹

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version