آدرس: محور تهران- ورامین ؛جاده آب باریک ۳۵ کیلومتری شهر ورامین (کیلومتر ۸۵ تهران – جنوب ورامین )

مختصات جغرافیایی: ۳۵درجه و۱۲دقیقه و۴۵ثانیه شمالی و۵۱درجه و۳۳دقیقه ۵۵ثانیه شرقی

پیش شماره تلفن: ۰۲۱      شماره تماس: ۳۶۷۷۰۲۱۸ و ۳۶۷۷۰۴۸۹

صنایع مجاز برای استقرار:

چرم سازی و صنایع وابسته به آن- روده سازی- صابون سازی

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version