نمای کلی شهرک صنعتی پایتخت
ردیف عنوان شاخص واحد سنجش شهرک صنعتی پایتخت
۱ مساحت اراضی در اختیار هکتار ۶۶۹
۲ فاز عملیاتی هکتار ۳۷۹
۳ مساحت زمین داری سند تفکیکی هکتار ۲۴۰
۴ مساحت زمین صنعتی هکتار ۲۴۵
۵ مساحت زمین واگذار شده هکتار ۲۱۶/۹۷
۶ مساحت فضای سبز هکتار ۴۱
۷ تعداد قراردادهای صنعتی منعقد شده قرارداد ۹۳۶
۸ تعداد واحدهای صنعتی به بهره برداری رسیده واحد ۵۴۳
۹ ظرفیت تولید واحدهای فعال واحد ۴۴۸
۱۰ اشتغال واحدهای صنعتی بهره بردار واحد ۸۴۵۹
امکانات عمومی شهرک صنعتی پایتخت
موضوع متراژ واحد
ساختمان فناوری و کسب و کار ۴۵۰۰ مترمربع
یک ایستگاه آتش نشانی ۳۱۳ مترمربع
مسجد ۴۶۶ مترمربع
درمانگاه ۱۵۸ مترمربع
انتظامات ۵۰ مترمربع
تصفیه خانه ۶ هکتار
بانک تجارت و ملی درحال بهره برداری
باسکول ۶۰ تن
واحدهای تجاری ۱۸ واحد
تأسیسات زیربنایی شهرک صنعتی پایتخت
آب
( یک حلقه چاه)
(لیتر بر ثانیه)
تأمین شده طبق پروانه ۷۵
برداشت ۳۰
کسری ۴۵
برق(مگاوات) تأمین شده ۱۶
کسری ۷۶/۵
گاز(مترمکعب بر ساعت) تأمین شده ۳۵۰۰۰
کسری ۳۸۰۰۰
خط تلفن تأمین شده ۱۸۰۰
کسری ۲۲۰۰
تصفیه خانه تأمین شده سه مدول(۱۵۰۰ مترکمعب)
کسری ۱مدول
منبع آب بتنی دو عدد زمینی ۸۰۰۰ مترمکعب
منبع آب هوایی ۵۰۰*۲=۱۰۰۰متر مکعب

پیوند های مهم

جهت سفارش تبلیغات با ما تماس بگیرید

Style Switcher

12 Predefined Color Skins Top Bar Color Layout Style Patterns for Boxed Version